Fiber till byn

Mössen har hittat till kopplingsskåpet :-(

Hejsan

Tråkigt men vissa av oss på Kämpingevägen har sedan några dagar ingen fiberuppkoppling. Mössen har hittat till kopplingsskåpet och ställt till med rejäl oreda genom att gnaga av kablarna. Skåpet var inte ordentligt tätat. Tätningen ska åtgärdas eller så kommer man att välja ett annat byggnadssätt men som ska tätas ORDENTLIGT. Magnus har inte kunnat lämna besked exakt när man kommer kunna ha åtgärdat problemet men har blivit lovad att det ske under denna vecka. Infratek är företaget som arbetar på att lösa våra problem och det är prioriterat.

Lägger ut mer information när jag har något att komma med.

Hälsningar
Josephine

mus2
I
 går (20141008) var fibern uppe igen 🙂

Begränsat TV utbud under hösten hos Opennet

Hej på er
Har fått följande information
Hälsningar
Josephine

Begränsat TV utbud

Under hösten 2014 kommer TV utbudet att vara begränsat till Connect TV. Alla kunder ska beställa sitt TV-abonnemang via Connect TV, antingen genom en blankett på tjänsteguiden eller via telefon 040-615 00 00. Connect TVs utbud finner ni i tjänsteguiden.
När nätet i Trelleborg är migrerat till Open Universe så kommer TV utbudet att utökas med fler TV leverantörer. Migreringen beräknas vara klar innan årsskiftet.

http://www.trelleborg.opennet.se/serviceguide/index/consumers/list/10

Sammanställning över utbudet:
Tjänstematris

Bredband i el-nätet

Hej på er.

Brian har samlat ihop matnyttig information om hur man kan använda el-nätet i huset nu när vi får vår snabba fiberuppkoppling.

Bredband via elnätet

Nej, bredband via elnätet innebär inte att du får en internetuppkoppling som är direkt ansluten till en elleverantör. För att kunna använda dig av bredband via eluttaget måste du redan ha en internetuppkoppling, sedan kan du sprida ditt bredband över hela din bostad via ditt elnät. Och varför ska man göra det då? Det ska vi på bredbandslista.se förklara nu.

Varför bredband via eluttaget?

I dessa lägen kan det vara bra att använda sig av bredband via eluttaget:

  • Om du bor i en stor bostad som gör att din WIFI har svårt att nå fram till vissa rum.
  • Om du har jobbigt tjocka väggar som sabbar ditt trådlösa nätverk drastiskt.
  • Om du har en router med dålig signalstyrka är bredband via eluttaget guld värt.
  • Om du gillar att sitta ute i trädgården och surfa men då befinner dig långt ifrån din router, då kan du plugga in en WIFI-adapter i närmaste eluttag.

Om du använder dig av bredband via elnätet i någon av dessa situationer får du ett mycket snabbare och stabilare internet där din WIFI har svårt att ta sig fram.

Så gör du

  1. Bredband via elnätet kallas för E-lan. För att kunna få bredband via dina eluttag måste du alltså sätta upp ett E-lan-nätverk och det gör du genom att skaffa något som kallas för homeplugs, TP-Link-adapters eller liknande. Du måste dels skaffa en adapter som sänder iväg bredbandssignalerna, och ett valfritt antal mottagare som du placerar i de rum där du vill ha bredband via eluttaget. Du kan antingen välja mottagare som har inbyggd WIFI och LAN (bredband via en kabel) eller bara LAN.
  2. Plugga in den medföljande LAN-kabeln i din router eller ditt bredbandsmodem och koppla den till sändaren. Sätt sedan sändaren i närmaste eluttag.
  3. Plugga in mottagarna i de rum där du vill använda dig av bredband via eluttaget. Om du använder dig av WIFI-mottagare behöver du bara koppla upp dig direkt mot mottagaren. Normalt hittar du lösenorden på din mottagare. Om du vill använda dig av LAN behöver du bara koppla LAN-kabeln till din dator.

 

 

 

Status vecka 13

Hej

Trevlig Helg på , Jag har inte direkt någon ny information denna veckan att komma med.

Jag hoppas att jag får fram mer till nästa vecka. Det har kommit frågor om när vi inleder nästa etapp. Jag har inte fått svar från Infratek och ej heller jagat dem om den.

Jag vet att fiberkabel är beställd och kommer att leveras under April, mer vet jag ännu inte.

Vi hörs igen

Magnus

Status v 11

Denna veckas statusrapport från Magnus

Hej

Ännu en vecka klar att lägga till historien J

Jag har idag i posten fått tillbaka det markavtalet som löser upp den gordiska knuten i Skåre.

Nu kan vi få ihop hela Skåre i ett nät av optoslangar. Jag räknar med att detta är klart under nästa vecka!

Nu kan vi ta död på alla rykten om att vi inte når alla som vill ha fiber i Skåre.

De beställningar vi fått in kan vi nu leverera till .

Vi har i denna veckan förstärkt vår väg ut ur stan genom att i befintliga optostråk dragit i dedikerade rör för fibern ut till Skåre. Allt är inte klart än och vi fortsätter att lägga ner en stor del av tiden här eftersom vi har ett tidsschema att hålla med grävtillstånden inne i stan.

Dialogen med de boende på Tivolihusen samt längs med Hövdevägen är igång. De har följt ert arbete med att få ut fibern till Skåre och vill även de få ta del av erbjudande om inkoppling till stadsnätet.

Vi planerar att utöka med att även ta med dem . Men först efter att vi kommit fram med fibern ut till er kan de bli aktuellt att utöka områdena.

Ha en trevlig Helg

Mvh

Magnus Wahlden

Status v 10

Veckans rapport från Magnus:

Hej

Det dök upp ett nytt farthinder för framdragningen av fiber som vi behöver lösa. Jag är övertygad om att även detta kommer att lösa sig. 

Vi pratar med markägare kring Skåre Mittväg. Ändringar i ägarförhållande av tomterna har gjort att vi behöver kolla upp närmare vem som äger vad för att kunna skriva markavtal med rätt personer. Vi har nu fått tag i rätt ägare som registrerats så sent som i förra veckan genom en förrättning.

När vi stod med grävarna redo att påbörja grävningen genom den fastigheten där Skåres mittväg en gång gick visade sig att det skrivits handlingar om ägarbyten och att det inte stämde med markägaren vi redan fått tillstånd av att gräva av.

Vi behöver nu säkerställa detta för att vi inte i framtiden skall få problem med att fiberkabeln går där. Det är ingen av den tidigare eller senare ägaren av fastigheten som motsätter sig framdragningen av fiber , så jag är positiv till  att vi kommer att lösa det.

De som bor i anslutning till den borttagna delen av Skåres mittväg  (väster om Båtbyggaregränd) vill att alla i Skåre ställer sig bakom kravet att där aldrig ska gå någon väg !. Ni får gärna ta upp det som ett ärende i er sammanslutning för Skåre. Jag har hört att detta ska lyftas fram i byarådet snarast.

Jag har kontaktat kommunens plan och byggavdelning för att få stöd med ärendet samt framfört synpunkten om behovet av en översyn av gällande plan över Skåre.

Vi fortsätter och gräver där vi kommer till, det finns fortfarande fler ställen att hugga in på.

Mvh

Magnus Wahlden

Veckorapport v 9

Veckans brev från Magnus.

 

Hej

Jag är tillbaka igen!

Jag har haft en full vecka och har inte hunnit med att besöka Skåre under veckan, jag blev förvånad på min väg upp till Sälen via Karlstad när jag plötsligt passerade Skåre! Det visade sig att även värmland har begåvats med ett Skåre.

Denna veckan har jag haft en projektgenomgång där jag har gått igenom förutsättningarna för att utöka projektet med att inkludera husen på vägen till Skåre längs Hövdevägen samt att räkna på Tivolihusen. Det ser bra ut tack vare er goda uppslutning i Skåre och jag förbereder nu för att även kunna erbjuda de en fiberanslutnng.

Vi är nu uppe i 52 beställda anslutningar i Skåre! 🙂 samt att det trillar in beställningar från Skåres omnejd innan vi beslutat om en utvidgning av området.

Arbetet med att bygga kanalisationen ut från stan är igång så en del av grävarna är nu i Trelleborg  för att få ihop hela vägen till Skåre.

Jag har fått in en del anmälningar om skador i samband med grävningarna i Skåre. Jag kommer att stämma av med er allesammans innan vi lämnar Skåre så att alla är nöjda och vi ersatt det som kan ha skadats vid grävningarna. Vi har fått övervägande beröm av de som vi pratat med och jag ser inga problem med att vi kommer alla att vara nöjda och överens när vi kommer så långt att vi närmar oss ett avslut.

Vi har i veckan pratat med en markägare i sann Skåre anda som gärna hjälper till att lösa våra problem där vi inte fått tillstånd att komma fram.
Vi går nu runt problemet genom att han upplåter en väg på sin fastighet för oss att dra fram fibern i. Här igenom kan vi då nå samtliga fastigheter som beställt fiberinkoppling. Därmed kan vi nu genomföra hela byggandet av fibernätet i Skåre.

Trevlig Helg

/Magnus

Rapport v7

Magnus veckobrev:

Hej på er.

Nu har grävarna signalerat till mig att de grävt så långt de kan på den mark de har fått tillstånd till.
Det återstår nu Båtbyggaregränd och Kryssgränd där vi inte hört av markägaren på ett tag. Vi fortsätter vår jakt på dem.

Grävarna förbereder sig nu för att gräva in fiberkanalisationen på era tomter. Jag har meddelat dem att uppmärksamma era utsättningar om var de ska gräva.

Vi har en del av grävningen kvar inne i stan för att dra fram en ny fiberkabel ut till Skåre. De kommer även att ta tag i den biten, så om ni saknar dem eller tror att de smitit så är det bara tillfälligt, D will bi back!

Veckorapport v. 6

Detta har hänt under veckan som gått

Hej
Nu har vi fått ner slangen längs Kämpingevägen och i den västra asfalterade delen. Tillståndet från Trafikverket för tillträdet att gräva vid Kämpingevägen gick ut i dag. Skönt att vi klarade det inom ett tillstånd.

Grävning på Kommunens mark fortsätter nu med att grävarna flyttar över till den östra delen.

Jag har börjat få igång en dialog med boende i Skåres närhet som också vill få in fiber. Det är kul! Jag vill ansluta alla som är intresserade. Det är bara att fortsätta anmäla sitt intresse. Jag gör en utvärdering efterhand intresseanmälan kommer in och uppmanar de till att beställa för att kunna ta beslut om ny utbyggnadsomgång.

Det ser ljust ut i tidplanen och förhoppningsvis ska det snart kunna lysa upp fibern.

Trevlig Helg på er
Mvh
Magnus