Status v 10

Veckans rapport från Magnus:

Hej

Det dök upp ett nytt farthinder för framdragningen av fiber som vi behöver lösa. Jag är övertygad om att även detta kommer att lösa sig. 

Vi pratar med markägare kring Skåre Mittväg. Ändringar i ägarförhållande av tomterna har gjort att vi behöver kolla upp närmare vem som äger vad för att kunna skriva markavtal med rätt personer. Vi har nu fått tag i rätt ägare som registrerats så sent som i förra veckan genom en förrättning.

När vi stod med grävarna redo att påbörja grävningen genom den fastigheten där Skåres mittväg en gång gick visade sig att det skrivits handlingar om ägarbyten och att det inte stämde med markägaren vi redan fått tillstånd av att gräva av.

Vi behöver nu säkerställa detta för att vi inte i framtiden skall få problem med att fiberkabeln går där. Det är ingen av den tidigare eller senare ägaren av fastigheten som motsätter sig framdragningen av fiber , så jag är positiv till  att vi kommer att lösa det.

De som bor i anslutning till den borttagna delen av Skåres mittväg  (väster om Båtbyggaregränd) vill att alla i Skåre ställer sig bakom kravet att där aldrig ska gå någon väg !. Ni får gärna ta upp det som ett ärende i er sammanslutning för Skåre. Jag har hört att detta ska lyftas fram i byarådet snarast.

Jag har kontaktat kommunens plan och byggavdelning för att få stöd med ärendet samt framfört synpunkten om behovet av en översyn av gällande plan över Skåre.

Vi fortsätter och gräver där vi kommer till, det finns fortfarande fler ställen att hugga in på.

Mvh

Magnus Wahlden

Om Josephine

Jag har bott i Skåre sedan drygt 10 år tillbaka. I huset på Kämpingevägen bor förutom jag, Saga 9 år och sambo Urban. När vi flyttade hit blev det en chock för Urban och mig hur dålig internetuppkoppling som erbjöds. Visst det har blivit bättre men för att täcka våra behov är vi ännu inte i hamn. Med en bra och säker uppkoppling behöver vi inte som idag fundera på om vi kan jobba hemifrån. Vi kan se på filmer i den kvalitet vi vill och när vi vill. Detta är bla punkter som varit min drivkraft i detta projekt.