Vägunderhållsgruppen

Vägunderhållet sker i byalagets egen regi med undantag för de asfalterade vägarna som kommunen har ansvar för. För att finansiera egna vägunderhållet debiterar byalaget en årlig avgift på 200:- per hushåll. För gemensam trevnad är det viktigt att respektive fastighets ägare tuktar träd och buskar för god sikt och framkomlighet samt i övrigt håller rent och snyggt framför egen fastighet.

Kontaktperson: Alf Olsson tfn. 0730 354833