Historiegruppen

Historiegruppen har i uppgift att dokumentera Skåre fiskeläges utveckling, från dåtid till nutid, i ord och bild. Gruppens arbete har resulterat i två böcker, ”Skåre – ett fiskeläge” som kom ut 2009 och ”Skåre – då och nu” 2011 samt två fotoutställningar 2010 0ch 2012 i Byahoddan och Båtklubbens hus. Foton från utställningarna förvaras i pärmar i Byahoddan. Historiegruppen tar tacksamt emot foton och filmer från Skåre med omnejd för dokumentation.

Kontaktperson: Agneta Renström tfn.0706 931839

Mer info om deras senaste bokprojekt här