Verksamhetsrådet Skåre Hamn

Verksamhetsrådet Skåre Hamn är ett samverkansorgan mellan Skåre Fiskarförening, Skåre Båtklubb och Byalaget för att ta upp gemensamma frågor med Trelleborgs Kommun. Mötesfrekvens 6-8 ggr per år

Kontaktperson: Alf Olsson 0730 354833