Vår miljö

Vår miljö

Skåre är fantastiskt ! Vi som bor på Skåre vet ju redan att vi bor i en underbar miljö vid havet. Skåre har ett rikt djur- och fågelliv och vi vet numera också att vi har en fantastisk, men känslig, marin miljö i och utanför Skåre. Detta har uppmärksammats och vi får fler och fler besökare till Skåre – vanliga rekreationsbesökare och fågelskådare, men också besökare av mer professionell karaktär, t ex biologer och marinbiologer.

Vill du läsa mer om miljöarbetet i Trelleborgs Kommun kan du klicka på den här länken:http://trelleborg.se/sv/bygga-bo-miljo/

Längs Skåres strandlinje, både öster och väster om hamnen, finns flera dagvattenutsläpp. Och alldeles intill dem badar vi med våra barn och barnbarn. Med bara lite extra medvetenhet kan vi lätt minska de skadliga ämnena i dessa utsläpp genom att :

  • Undvika ogräsmedel på gångar och uppfarter. När de spolas med slang eller av regn-vatten går bekämpningsmedlen direkt ner i dagvattenbrunnarna och vidare rakt ut i sjön. Speciellt Roundup, som förutom ogräset även dödar alla mikroorganismer, är olämpligt. Trelleborgs Kommun använder inte längre något preparat, inte ens ogräsättika, vid sin ogräsbekämpning. Kommunen saltar inte heller på gångar etc under vintern.
  • Vid biltvätt för hand, tvätta i första hand på bensinstationens självtvätt, i andra hand på platser där marken kan ta upp tvättvattnet, t ex på gräsmatta eller grusgång. Undvid att stå på gatan eller på asfalterade garageuppfarter eftersom tvättvattnet då rinner ner i dagvattensystemet och vidare direkt ut i Östersjön. Använd miljöanpassade bilvårdsmedel och undvik produkter med lösningsmedel (vilka framgår av ovan nämnda skrift). Motortvätt ska göras på verkstad eller bensinstation.

Det vi spolar ut i vårt vanliga avlopp och som går till reningsstationen genomgår vissa reningsprocesser, men man klarar inte att rena bort alla skadliga ämnen och en hel del går vidare ut i Östersjön.

I detta sammanhang ser vi det som självklart att vi inte lämnar skräp efter oss i naturen, såsom cigarettfimpar och snusportioner, och att vi hundägare också plockar upp efter våra älsklingar, både inom själva läget och i områdena väster och öster därom. Plasten i kvarglömda hundbajspåsar är särskilt farlig för det vilda djurlivet.

Vi kan med bara lite eftertanke förbättra miljön både för Östersjön i stort och vår närmiljö i och omkring Skåre.

Skåre är fantastiskt !