Skåreböckerna

Skåre kan tyckas vara ett litet samhälle men det finns så väldigt mycket att berätta. Både roligt, kuriöst och sorgligt. Den första Skåre-boken blev snabbt slutsåld, men historiegruppen inom Skåre byalag har grävt vidare i gamla dokument och tittat igenom gamla och nya fotografier. Dessutom tagit del av målningar. För Skåre har varit ett eldorado för konstnärer. På samma sätt som Österlen. Den andra boken, ” Skåre  – då och nu”, innehåller fler sidor och mer än 400 bilder, där tonvikten har lagts på färgbilder. Det har blivit en mycket vacker bok, ja, den måste vara av intresse för alla med hjärta för ett gammalt fiskeläge. Här berättas om hamnen och dess betydelse för läget, här serveras sanningar och skrönor om breplassen, Torget och dess hus och ägare får en ingående beskrivning, liksom affärerna som försvann. Och Stavstensmonumentet får sin historia, liksom Skåre Fiskareförening och Skåre båtklubb. Det skildras hur man förr hade roligt på Skåre, hur man klädde sig och hur man tog motorismen till sig, med motorcyklar och bilar. Men även den moderna tiden och framtiden finns med. Här berättas om det kommande marina reservatet utanför Skåre och om de vildblomster som finns att upptäcka kring Skåre.

Beställ genom att kontakta Agneta Renström på tfn.0706 931839 alt. e-post renstrom.a@telia.com