Status v 11

Denna veckas statusrapport från Magnus

Hej

Ännu en vecka klar att lägga till historien J

Jag har idag i posten fått tillbaka det markavtalet som löser upp den gordiska knuten i Skåre.

Nu kan vi få ihop hela Skåre i ett nät av optoslangar. Jag räknar med att detta är klart under nästa vecka!

Nu kan vi ta död på alla rykten om att vi inte når alla som vill ha fiber i Skåre.

De beställningar vi fått in kan vi nu leverera till .

Vi har i denna veckan förstärkt vår väg ut ur stan genom att i befintliga optostråk dragit i dedikerade rör för fibern ut till Skåre. Allt är inte klart än och vi fortsätter att lägga ner en stor del av tiden här eftersom vi har ett tidsschema att hålla med grävtillstånden inne i stan.

Dialogen med de boende på Tivolihusen samt längs med Hövdevägen är igång. De har följt ert arbete med att få ut fibern till Skåre och vill även de få ta del av erbjudande om inkoppling till stadsnätet.

Vi planerar att utöka med att även ta med dem . Men först efter att vi kommit fram med fibern ut till er kan de bli aktuellt att utöka områdena.

Ha en trevlig Helg

Mvh

Magnus Wahlden