Skåres historia

Skåre omtalas i skriftliga källor på 1500-talet som ”Skaareholed”, Kristian III förbjuder 1536 utländska sjömän att salta sill i Trelleborg. Med ”holed” menas sannolikt den naturhamn som bildas mellan Skårerevet och Stavstensrevet. Naturhamnen är den enda på den skånska sydkusten med ett djup av 1,8 meter ända in till cirka 10 meter från stranden. Botten är stenfri och slät med sandstrand.Troligen har hamnen utnyttjats av Hansan under medeltidens sillfiske då den tidens lastbåt, flatbottnade koggen, kunnat dras upp på land för lastning. Skepp för ankar har också kunnat ligga skyddade för alla vindar. Det var också här som Karl XII landsteg efter sin resa från Bender i Turkiet. En minnessten från händelsen är visserligen rest ungefär 500 meter längre österut på Trelleborgs GK, men om han landsteg där seglade han rakt över Stavstensrevet.Skårebukten omnämns på 1680-talet som Skåårehambn och utgjorde uppenbarligen en svag punkt i försvaret av Skåne. På eftersommaren och hösten 1717 byggdes en cirka 800 meter lång försvarsvall försedd med tre bastioner och två batteriplatser för artilleriet. Redan under danska tiden fanns det emellertid en försvarsanläggning på platsen. Resterna av en gammal skans omtalas vid en rekognoscering år 1713.

Nära hamnen finns en försvarsanläggning som senast renoverades under andra världskriget. Dessförinnan i samband med Karl XII återkomst till Sverige. Sannolikt är försvarsanläggningen med de äldsta jordvallarna närmast Östersjön från vikingatid.

För er som önskar fördjupa sig i historien om ett gammal fiskeläge som Skåre så kan vi erbjuda er den senaste boken ” Skåre  – då och nu” från vår ambitiösa historiegrupp. Den innehåller fler sidor och mer än 400 bilder, där tonvikten har lagts på färgbilder. Läs mer här