Kontakt

Om du har frågor eller på annat sätt vill ha kontakt med Skåre Fiskeläge är du välkommen att maila oss på info@skarebyalag.se

Kontaktinformation för respektive föreningars styrelsemedlemmar hittar ni under menyn ”Skåres Föreningar” högst upp på sidan.

Aktivitetsansvariga nedan

Vägunderhåll: Alf Olsson
Midsommarfirande Gustav Jonsmeden
Historiegruppen: Agneta Renström
Västra Skåres Badbrygga: Rickard Bråberg
Valborgsmässobål: Rickard Bråberg
Hemsida: Gustav Jonsmeden
Skåreboträffar: Ingrid Tågerup
Fiskemuseet: Christer Ekström


Verksamhetsrådet Skåre Hamn
är ett samverkansorgan mellan Skåre Fiskarförening, Skåre Båtklubb och Byalaget för att ta upp gemensamma frågor med Trelleborgs Kommun. Mötesfrekvens 6-8 ggr per år

Kontaktperson: Alf Olsson 0730 354833

Valborg firas varje år den 30 april på ängen i västra delen av fiskeläget. Bålet tänds vid strandkanten kl. 20.00 (om vädret tillåter). Från den 1 april kan grenar och ris från trädgården läggas på anvisad plats. Spontan sång brukar utbryta till vårens ära!

Kontaktperson: Rickard Bråberg 0727 – 42 29 01

Midsommarfirandet hålls på ängen vid lekplatsen i västra delen av fiskeläget. Klädsel av stången sker kl. 11.00 och dans kring stången kl. 15.00 till levande musik. Egen kaffekorg medtages. Firandet avslutas med brännboll för dem som vill kl. 20.30 på samma ställe.

Kontaktpersoner: Gustav Jonsmeden 0706 19 29 89

Vägunderhållet sker i byalagets egen regi med undantag för de asfalterade vägarna som kommunen har ansvar för. För att finansiera egna vägunderhållet debiterar byalaget en årlig avgift på 200:- per hushåll. För gemensam trevnad är det viktigt att respektive fastighets ägare tuktar träd och buskar för god sikt och framkomlighet samt i övrigt håller rent och snyggt framför egen fastighet.

Kontaktperson: Alf Olsson tfn. 0730 354833

Historiegruppen har i uppgift att dokumentera Skåre fiskeläges utveckling, från dåtid till nutid, i ord och bild. Gruppens arbete har resulterat i två böcker, ”Skåre – ett fiskeläge” som kom ut 2009 och ”Skåre – då och nu” 2011 samt två fotoutställningar 2010 0ch 2012 i Byahoddan och Båtklubbens hus. Foton från utställningarna förvaras i pärmar i Byahoddan. Historiegruppen tar tacksamt emot foton och filmer från Skåre med omnejd för dokumentation.

Kontaktperson: Agneta Renström tfn.0706 931839

Föreläsningar/Skåreboträffar, ett initiativ som startade 2012, har som syfte att öka gemenskapen och stärka samhörigheten på Skåre. Träffarna skall både vara sociala, ha ett varierat program med t.ex. föredrag och andra gemensamma aktiviteter och där frågor gällande Skåre kan diskuteras och föras vidare till Byalagets Styrelse och verksamhetsrådet för Skåre hamn.

Träffarna är inplanerade att hållas första onsdagen i månaden kl. 19.00 i Båtklubbens lokal under vår och höst.

Kontaktperson: Ingrid Tågrup – 0706 – 33 65 14

 

Skåres fiskemuseeum

Läs mer här

Kontaktperson: Christer Ekström – 0706- 06 35 06