Nytjärat

På Skåre har bröderna Hans och Thomas Ekström med hjälp av Alf Olsson under sommaren renoverat den gamla tjäregrytan och tjäreställningen intill fadern Helges bödehodda. Ny skorsten har murats och allt står färdigt för att kunna visas upp, t ex vid kommande hamnjubileum 2016. Tjärandet av garnen i denna gryta började någon gång i slutet av 1920-talet och renoveringen ingår som ett led i att visa Skåre fiskeläges månghundraåriga historia. Planer finns också på att iordningställa ett litet fiskemuseum. Likaså skall man rusta upp ännu en tjäregryta vid den gamla barkningsplatsen intill den s k barkahoddan.

Nytjärat