Protokoll, Anmälningsblanketter etc

Igår så hade vi  äntligen ett informationsmöte med Trelleborgs Bredbands AB (TBAB) och Open Universe. På mötet var vi ca 25 hushåll representerade.

Mötet öppnades med att Magnus Wahlden från TBAB berättade lite om bolaget och deras roll i det kommande projektet. Därefter talade Joakim Ramtzén från Open Universe. Slutligen talade Erland Holmquist (konsult anlitad av TBAB) generellt om hur och varför man ska satsa på fiberoptisk anslutning.

Magnus och Erland som representerade kommun påtalade för oss att vi är den första byn i kommunen som erbjuds anslutning till stadsnätet. Projektet kommer att delvis finansieras med bidrag från Länsstyrelsen, post och telestyrelsen samt EU. Bidragen är inte villkorade för Skåre så är det så att vi inte når upp i tillräckligt antal går man vidare till någon annan by i kommunen.

Via Open Universe kommer det även finnas möjlighet att betala anslutningsavgiften genom att man tecknar sig för x antal månader. I filen  ”Trelleborgs Bredbands AB – Skåre – Infomöte – 2013-10-16 – Presentation – a.pdf”, s. 49 finns ett exempel på hur månadskostnaderna skulle bli med denna typ av finansiering.

Material från kvällen:

·         Presentation

·         Anmälningsblankett

·         Blankett för att kunna jämföra egna kostnader med  exempel – utan finansiering från Open Universe

·         Blankett för att kunna jämföra egna kostnader – med finansiering från Open Universe

Om Josephine

Jag har bott i Skåre sedan drygt 10 år tillbaka. I huset på Kämpingevägen bor förutom jag, Saga 9 år och sambo Urban. När vi flyttade hit blev det en chock för Urban och mig hur dålig internetuppkoppling som erbjöds. Visst det har blivit bättre men för att täcka våra behov är vi ännu inte i hamn. Med en bra och säker uppkoppling behöver vi inte som idag fundera på om vi kan jobba hemifrån. Vi kan se på filmer i den kvalitet vi vill och när vi vill. Detta är bla punkter som varit min drivkraft i detta projekt.