Fler än 50 %

Nu är vi fler än 50 % av hushållen som anmält sig och där är ytterligare anmälningar på väg in. Det är en bra anslutningsgrad om vi tänker på att vi har en hög andel icke permanentboende.

images (SmileyKlapp)