Uppdateringar – Protokoll, Berättelser och Skåreboträffar mm.

Hej,

Läs om vad som hänt under året med ert byalag och vad som planeras detta verksamhetsår.

Verksamhetsrådet (Hamngruppen) har haft ett möte och ett par Skåreboträffar har skett.

Ingen bör klaga på att det inte händer saker på Skåre. 🙂

Verksamhetsrådets protokoll

Byalagets årsmötesprotokoll

Byalagets Verksamhetsplan 2015-16

Byalagets Verksamhetsberättelse 2014-15

Skåreboträffar – Detta har hänt 2015

Med vänlig hälsning

Byalaget