Tack till de företag som sponsrade granen

Skåre Byalag vill tacka följande företag för att de sponsrade en gran till Skåre 2012
TTA Fastighet & Skötsel AB
Magnus Bildemontering AB
Elservice AB
Tack!!