Styrelsemötesprotokoll för Byalag – Uppladdat

Det handlar om

Fotbollsmål, Fiskemuseum, Utvärdering Karolinerdag, Skåreboträffar etc.

Ni hittar protokollet här

Mvh

Byalaget