Styrelse Skårefiskarnas Intresseförening

Ordförande:        Hans Ekström        uschiekstrom@gmail.com

V. ordförande:    Ulf Sandgren

Kassör:            Mats Bengtsson      bikini@tele2.se               

Ledamot:           Johnny Andersson skarerevet@hotmail.com

Suppleant:       Tommy Andersson