Skåres och Trelleborgs Starke Man

Lär en personlig intervju om  Torbjörn Karlsson, Skårebon som är vårt nya kommunalråd i Trelleborg.

Hittar utdraget här.

Med vänlig hälsning

Skåre Byalag