Skåre byalag med Räkan Rut 4 augusti.

Som de sjöng, de små och de mycket unga, om Ålen Åke som de skulle hjälpa hem till Sargassohavet. Och som de dansade till Havsbandet när detta spelade upp Manetmambo, Ensamma Torsken och Räkan Ruts Rumba.

Även om det var augusti månad så gällde denna dag inte Kräftans vänkrets utan Räkan Ruts vänkrets. Ett arrangemang som anordnades av Vattenverkstaden i Malmö. Ett mycket seriöst projekt som går ut på att hos de unga ”öka förståelsen, kunskapen och ansvarstagandet kring vatten, natur, miljö och hållbar utveckling”. Men detta skall ske på ett ”lustfyllt och kreativt sätt”.

Och visst var det lustfyllt denna vackra augustidag. Det talades om Kalle Krabba, Blå Lådan gjorde sitt för att sprida kunskap om det rena vattnets betydelse och Ålen Åke kände sig säkert hemma i Skåres farvatten där det finns friska ålgräsängar.

Skåre byalag hade ordnat med uteservering i anslutning till Båtklubbens hus, där man kunde välja mellan fler än sju sorters kakor och intill Byalagets hodda fanns varm korv att tillgå. Den handtextade skylten gav förmodligen upphov till något leende. Där stod det nämligen: Varm korv m bröd 20:-. Barn 10:-.

Nu var det ju inte så att man kunde inhandla barn för denna facila summa, däremot kunde man mycket väl njuta av barnens oförställda glädje när dessa på ett roligt och fantasifullt sätt tog del av Vattenverkstadens, Blå Lådans och Havsbandets engagerande vision om ”ett rent och friskt vatten för framtida generationer”. Ett arrangemang som kan upprepas många gånger.

 

Ett collage från Räkan Ruts dag på Skåre.

Havsbandet spelade och sjöng och inlevelsen från den unga publiken var total.