Sänk hastigheten nu!

Bästa Skårebor

Jag tror att ni alla är bekymrade över trafiken på 511:an och de hastighetsöverträdelser som dagligen förekommer.

Våra grannar inom Tivolihusen , Golfbanan, Kurland och Stavstenudde är också bekymrade över situationen 

Vi har därför träffats och diskuterat gemensamt agerande för både reducerad max hastighet och fartkameror 

Vi kommer att tillskriva Trelleborgs Kommun via ett gemensamt medborgarförslag men även Trafikverket 

 

Rickard Bråberg har redan tagit initiativ till ett medborgarförslag vilket  han fick avslag på,

Vi ger oss inte.

Nu tar vi omtag tillsammans med våra grannar .

 

I denna länk får ni den sammanställningen vi gjort som visar 62 utfarter

Vi hoppas att ni alla vill stödja oss i vår namninsamling på Skåre.

Samma insamling pågår hos våra grannar längs 511:an

 

Efter midsommar kommer vi gemensamt lägga fram våra krav

tillsammans med en pressträff för att få bästa möjliga genomslag.

 

Skåre 2019-06-11

Skåre Byalag

Christer Ekström

Ordf