Protokoll från Byalag

Hej,

Byalaget hade ett styrelsemöte i söndags den 25:e Januari.
Vi tog upp följande punkter som kan intressera er Skårebor.

  • Bussförbindelser
  • Cykelväg
  • Vägunderhåll
  • Karoliner till Skåre!
  • Fotbollsmål

Gällande vägunderhåll

”Vägunderhållsgruppen efterlyser också fler frivilliga inom Byalaget som tillsammans med Alf kan se till att vi kan fortsätta sköta underhållet på kostnadseffektivt sätt. ”

Protokollet hittar ni här

Med vänlig hälsning

Byalaget.