Sponsorer

Skåre Båtklubbs sponsorer: Svenska Båtunionen, Trelleborgs kommun, Kredd, Net Solutions och Svenska Sjö

Skåre Båtklubb är som många andra föreningar beroende av ekonomiskt stöd för att kunna bedriva sin verksamhet. Endast medlems- och kursavgifter räcker inte fullt ut för att kunna förverkliga klubbens olika mål och visioner. Extra tillskott från sponsorer är därför varmt välkomna.

Klubben har mot bakgrund av detta utformat sponsorpaket som ska attrahera det lokala näringslivet, men även andra aktörer i landet vilka t.ex. tillhandahåller varor eller tjänster som tangerar våra medlemmars (båtägares) intressen.

I nuläget är sponsorpaketet ett tidsbegränsat erbjudande sammansatt av exponeringsytor på klubbens hemsida, klubbhusfasadens sponsortavla samt nyttjanderätt av klubblokalen för konferenstillfällen m.m. För mer information om detta – prata gärna med klubbens sponsoransvarige, Jonas Malmsten. För kontakt klicka här.

Utöver sponsorpaket, söker klubben också stöd på annat vis. Föreningsbidrag söks och stöd fås från olika företag och organisationer.

Klubben erbjuder även sina medlemmar och dess anhörig- och vän-krets olika typer av plagg märkta med klubbens emblem, där överskottet går till klubbens olika aktiviteter. För närvarande kan t.ex. kepsar och pikétröjor beställas. För beställning klicka här och kontakta Jonas Malmsten.