Styrelse

Mejl till styrelsen skickas till: styrelsen@skarebatklubb.se

Befattning Namn Mobiltelefon
Ordförande Stefan Bergström 0703 999 700
Kassör Fredrik Trulsson 0706 868 747
Sekreterare Fredrik Hallström 0704 612 792
Ledamot Ulf Sandgren 0708 195 136
Ledamot Allan Dittrich 0705 37 57 72