Motiveringen till vår nominering

A. På vilket sätt arbetar den nominerade för en levande och utvecklande landsbygd?

Skåre Byalag är en aktiv förening som arbetar för Skåre på många sätt. Man har skapat grupper för olika ändamål. Ex. Historiegrupp som dokumenterar och återställer gammalt i Skåre. Miljögrupp som värnar om miljön på Skåre och i havet utanför. Gruppen har löpande kontakt med berörda myndigheter. Vägunderhållsgrupp som står för underhållet av grusvägarna på Skåre. Byalaget utför numera även röjning av sly och andra växter på Redutten. Redutten är en fyrkantsformation (försvarsställning) som ingår i Skansarna. Man har vid ett tillfälle fått bidrag från länsstyrelsen för inköp av redskap.
Skåre Byalag har tillsammans med Skåre Fiskareförening, Skåre Båtklubb och Skåre Swim Club skapat en gemensam hemsida, ”Skåre Fiskeläge”, på internet.
Skåre Byalag och föreningarna på Skåre arrangerar Hamnfest, som lockar många besökare, vart femte år.
Skåre Byalag ingår i ”Verksamhets grupp för hamnen”, tillsammans med Skåre Fiskareförening och Skåre Båtklubb. Gruppen har regelbundna möten med politiker och tjänstemän i Trelleborgs kommun då frågor bl a kring underhållet av Skåre hamn och omgivningarna däromkring diskuteras.
Skåre Byalag har samverkat med Trelleborgs kommun i frågor kring:
• Marint naturreservat som säkerställer kustfisket. Byalaget var remissinstans vid frågor kring naturreservatet.
• Skapandet av sydkustens enda snorkelled.
• Underhåll av badstranden mellan hamnen och kommunens badbrygga.
• Inköp av en hjärtstarter, som förvaras vid hamnen. I köpet ingick utbildning.
• Karoliner dagen 2015
• Hamnen 80 år 2016
Skåre Byalag arbetar för att få
• Säker cykelväg mellan Stavstensudde och Skåre.
• Stadsbussar till Skåre.
• Fartkameror på väg 511.
• Dubbeldäckaren att på sommaren gå turen Smygehamn – Skåre.

B. På vilket sätt arbetar den nominerade i nutid med ett historiskt perspektiv?

Historiegruppens arbete kring Skåres historia och utveckling från dåtid till nutid har resulterat i två böcker samt två fotoutställningar. Böckerna ”Skåre-ett fiskeläge” utkom 2009 och ”Skåre-då och nu” utkom 2011. Båda böckerna innehåller många bilder, som skänkts eller lånats ut av Skårebor. Fotoutställningarna hölls 2010 i Byahoddan och 2012 i Båtklubbens hus. Fotoutställningen 2012 skapades tillsammans med Kurlands- och Tivolihusens byalag. När en av de äldsta fiskehoddorna blev till salu köpte och renoverade byalaget den. Där har man nu skapat ett Fiskemuseum med gamla redskap och bilder som berör fisket på Skåre. Väl beskrivet med skyltar. Här förvaras också pärmar med gamla foto som Historiegruppen fick i samband med skrivandet av böckerna. Allt skänkt av Skårebor, boende och utflyttade. Byalaget har även renoverat och återställt två tjäregrytor och Spillehuset vid hamnen. Uppmärkta med informationstavlor.
Tillsammans med Trelleborgs turistbyrå arrangerade Byalaget Karolinerdagen 2015. Det var då 300 år sedan Karl XII landsteg på Skåre. 2016 arrangerade man Hamnen 80 år i samverkan med föreningarna på Skåre och Trelleborgs turistbyrå. Trelleborg till tusen 2012 firades även i Skåre med många besökare.

C. På vilket sätt överbryggar den nominerade generationsgränser?

Genom att återställa tjäregrytor och spillehus, renovera hoddor och skapa museet åskådliggör man historien och gör Skåre till ett intressant utflyktsmål för alla. Skolklasser kommer på uppskattade besök. Snorkelleden och Marina naturreservatet lockar många naturintresserade i alla åldrar.
De sociala arrangemangen som valborg, midsommar och advent, Karolinerdag och Hamndag, vänder sig till alla åldrar.

D. På vilket sätt är den nominerade en naturlig samlingspunkt?
Skåre Byalag arrangerar bl.a. traditionella midsommar- och valborgs firanden samt julgranständning första advent. För att stärka samhörigheten ordnar byalaget Skåreboträffar en gång per månad under vår och höst dit alla Skårebor och föreningens stödmedlemmar är välkomna. Träffarna är välbesökta och uppskattade. Inbjudna gästföreläsare och diskussions kvällar med politiker från Trelleborgs kommun står på programmen. Träffarna är ett forum där man framföra idéer och tankar kring Skåre. Byalaget har även föreläsningar i samarbete med Hammarlövs församling i Maglarps församlingshem.
Byalaget har en bokklubb som träffas var 6:e vecka.
Nytt för i år (i Skåre Byalags regi) är en golftävling ”Skåre Open” som lockade många deltagare. Det är tänkt att bli ett årligt arrangemang.
En ny samlingspunkt är under uppförande bakom Byahoddan. Där anlägger byalaget en boulebana och den väntas stå klar våren 2017.

E. På vilket sätt är den nominerade ett föredöme och en inspirationskälla för andra?

Skåre Byalag visar att man med gemensamma krafter kan värna om en levande by, skriva böcker, skapa ett museum, återställa gamla redskap och påverka kommunen och andra instanser i frågor som rör orten.
Byalaget har presenterat sina böcker på Bokens dag båda utgivningsåren. Medlemmar ur byalaget har föreläst om skapandet av böckerna för Sirmones skeppslag, Gislöv, då skeppslaget planerar att skriva en bok.
Byalaget skriver om Skåreboträffarna under rubriken Föreningsnytt i Trelleborgs Allehanda.