Marina Reservatet – Remiss ute

För er som intresserar er av att fördjupa er kring förslaget rörande ett marint reservat.

14-HU0045-20_Skötselplan naturreservat Fredshög-Stavstensudde (till remi

14-HU0045-20_MISSIV Marint Naturreservat Fredshög-Stavstensudde (till r

14-HU0045-20_Marint Reservat Sändlista (till remissrunda)_2014-12-12

14-HU0045-20_Förslag på beslut att bilda Marint naturreservat (till remi

Båtklubben, Fiskareföreningen samt Byalagets inlägg i Trelleborgs Allehanda rörande förslaget hittar ni här

Väl mött.