Krefs och spillehus

2015-08-15

Det blåste kuling så det gick inte att slå upp tältet på hamnplan som brukligt är när Skåre byalag anordnar sin traditionella kräftfest. Men krefsen skulle ätas, ja, kräftor heter så på ”varrdens grannaste språg”, så tältet förflyttades helt sonika till en läplats bakom byahoddan. Och där blev det fest så det förslog. Chri´s miniorkester hade anlitats och de båda musikanterna ledde både snapsvisornas avsjungande och den så småningom efterföljande dansen. Som tråddes på bara gräset. Inget konstgräs här utan en och annan tuva sparkades säkert upp. Drygt 60 personer hade samlats, men det var ingalunda bara dryga skåningar utan här hördes många främmande språk som tyska, franska och stockholmska. Det blev i alla fall en kväll i ljuv förening.

Kvällens clou blev inte bara en utan många, många, men den ”goaste” av alla var att samma dag hade återuppförandet av det gamla ”spillehuset” påbörjats. Spillehuset eller spelehuset som det också kan stavas. Från detta lilla hus vinschade man förr upp båtarna med ett s k spel. De idoga bröderna Thomas och Hans Ekström, skårebor i femte generationen, hade berett plats till huset och påbörjat snickrandet. Redan nästa dag var de uppe i arla morgonstunden och fortsatte spikandet medan övriga kräftfirare sussade på söta örat. Och allt sedan dess har de sågat och spikat och med understöd av Alf Olsson och Mia Svensson har det nyuppförda spelehuset fått en krefsröd färg. Eller falurött som det kallas uppåt landet.

Skåre fiskeläge börjar nu anta sitt gamla utseende, med tjäregrytor och annat, allt till trelleborgarnas och utsocknes glädje.

Kräftskiva 2015

Spillehuset