Kallelse! Diskussionskväll

Representanter för Skåre Byalag, Båtklubben, Fiskareföreningen samt Verksamhetsrådet Skåre Hamn, ni är kallade till en diskussionskväll gällande remiss rörande Naturreservat Stavstensudde – Fredshög.

Den 14:e Januari, 18:30 i Båtklubben. Se kalendern till höger.

Välkomna.

Skåre byalag.