Humlen i Hedehusene

Trelleborg- och Skårekonstnären Hans Janstad ställer f n ut i Danmark, hos konstföreningen Humlen i Hedehusene nära Roskilde. Utställningen, som varar t o m 24 september, sker i Hedehuset och där visas över 40 målningar. Bl a en stor tavla som föreställer en frukost i en av Skåres fiskarhoddor, nämligen i Tages Jönssons gamla hodda, numera Ulf Sandgrens. En skiss till denna målning har genom en donation av Solveig Nordgren och konstnären tillförts byalagets hus på Skåre. Solveig Nordgren äger numera Tage Jönssons gamla hem.

 

Frukost i Hoddan