Historiegruppen i Skåre Byalag deltar i Litteraturrundan – Söderslätt 27 och 28 april

img002

Berättarkafé i Byahoddan nere vid Skåre Hamn

kl 12-15.

 

När Skåre kom på pränt

Skåre saknade sin historia. Skåre Byalag tillsatte en

historiegrupp som började forska i fiskelägets historia.

Detta resulterade i två böcker och två fotoutställningar

som här presenteras.

Kaffeservering

 

Övrigt program se www.litteraturrundan.se