Foto quiz: Hur väl känner du Skåre?

Ta en härlig quiz promenad på Skåre och försök hitta var bilderna är tagna. Alla har sin plats
inom någon av cirklarna på kartan. Hitta platsen för fotografiet och skriv cirkelns bokstav under bilden. Du kan börja promenaden var du vill och alla saker på bilderna kan du se från de allmänna vägarna/stigarna på Skåre.

Quiz formulär att skriva ut hittar du i länken nedan, alternativt kan du hämta det i brevlådan utanför byahoddan. Priser utlovas. Om det är flera som har rätt svar så lottar vi fram vinnare.

Quiz promenaden är öppen för medlemmar i Skåre byalag fram till den 31 mars 2021. Svaren skickar du tillsammans med ditt namn till: maria.wetterborg@telia.com (märk mejlet med Skåre Quiz) Alternativt lägger du svaren (och hur vi kan kontakta dig) i brevlådan på Skåre Hamnväg 1 (Wetterborg).

Lycka till!

Vill du bli medlem i Skåre byalag hittar du information på hemsidan.

Länk till frågeformulär: https://www.skarefiskelage.se/wp-content/uploads/Foto-Quiz_formular-scaled.jpg