Celebert Besök

SPF Kontinentens Tröskel har varit på besök på Skåre och hos Skåre byalag. Och det var en plats som passade som handen i handsken för det var ju på Skåre, i den gamla naturhamnen, som Karl XII efter slaget vid Bender landsattes vid tröskeln till Sverige. Det var således Skåre som var tröskeln. Sen förvillade sig kung Karl till Ystad och Norge och då gick det som det gick.

Nog om detta. Men ca 40 personer från Kontinentens Tröskel hade samlats vid Akka och sedan for man till Skåre, där det, som det stod i deras interna skrift om händelsen, ”välkomnades av en hel grupp pålästa eldsjälar från Skåre byalag”.

Ja, Skåre byalag hade verkligen ställt upp inför det celebra besöket.

Gästerna mottogs av Skåre byalags ordförande Christer Ekström, därefter berättade Hans Janstad om Karl XII och dennes landstigning vid Skåre, inte alls vid Stavstensmonumentet. Hans Ekström svarade därpå för en belysande berättelse om fisket, speciellt ålfisket och själva arbetsgången under ett år i fiskeläget.

Så följde en visning av Skåre och Skansarna, uppförda för många hundra år sedan. Rundturen leddes av Agneta Renström, en av de infödda Skårebor som kan räkna åtskilliga fiskelägs-generationer bakåt i tiden. Och så fick den mång-hövdade skaran i olika omgångar en visning av fiskemuséet med dess alla intressanta redskap och tillbehör. Och naturligtvis uppskattades kaffet och ”ett imponerande kakbord” som det står i Kontinentens Tröskeln:s egen beskrivning.

Skåre byalag hade verkligen ställt upp.

I den stora skaran av medverkande fanns

Birgitta Lind-Olsson, Monica Zschuttig, Ann-Britt Andersson, Jan Andersson,

Ingrid Ekdahl, Lars Theander, Jenny Theander, Ulla Hagander och Johnny

Andersson.

 

Bildcollaget visar Skåre byalags emblem, en del av alla de många deltagarna från
Kontinentens Tröskel, byahoddan med plaketten där det står var kung Karl egentligen
landsteg, Ingrid Ekedahl  Agneta Renström, Christer Ekström, Jan Andersson och Anders
Renström, samt slutligen Hans Ekström medan han berättar om fisket på Skåre