Skårefiskarenas Intresseförening Informerar

Högtryckstvätt och tvättmaskin

Vi har investerat i en högtryckstvätt och en tvättmaskin. De är tillgängliga i förrådet vid toaletterna och får användas av samtliga medlemmar i Skåre Fiskarnas Intresseförening.
Utlåning sker genom kontakt med Hans Ekström, Mats Bengtsson, Ulf Sandgren eller Johan Linde.