Bylagets senaste styrelsemötesprotokoll

Hej,

Summering här;

Vi har fått bygglov på vår byahodda!

Fiskemuseet

  • Boverket avslog ansökan
  • 70.ooo SEK i budget
  • Arbetsgrupp tillsatt

Hamnjubileet 9.e Juli

  • Arbetet fortskrider, nästa projektgruppsmöte den 29.e mars
  • 20.000 SEK har kommit från Kulturnämnd

Årsmöte är satt till den 24:e april kl.11:00.

Strandrensning sker som traditionsenligt kl. 10:00.

Ni hittar protokollet här med mer detaljer.

 

Mvh

Byalaget