Byalagets medlemsavgift

Byalaget arbetar för att samordna Skårebornas intressen och för en trivsam ton och miljö på Skåre.

I verksamhetsplanen som fastställdes på årsmötet kan du se vilka aktiviteter som Byalaget planerar att arbeta med under verksamhetsåret 2017/2018.

Vill du hjälpa till med någon av våra planerade aktiviteter eller har idéer på ytterligare aktiviteter så tveka inte att kontakta någon av de förtroendevalda i styrelsen. Det är väldigt trevligt att engagera sig i våra verksamheter och samtidigt lära känna människorna som bor här.

Samma avgift som förra året. Ni beslutar om ni vill betala både vägunderhåll och medlemsavgift eller endast en av dem.

Byalaget: 200.-

Byalagets vägunderhåll: 200.-

Inbetalning av avgift(er) betalas in på plusgirokonto 51 2 9 9 6 -0 senast 30e Juni

Tack!

Skåre Byalag