Om Skåre Byalag

Detta är en summering. Verksamhetsberättelser och protokoll och byalagspecifika aktiviteter hittar ni på skarebyalag.se

Enligt byalagets stadgar skall Byalaget arbeta för att samordna bybornas intressen och verka för en trivsam miljö i byn. Byalaget har tagit sig an förvaltningen av grusvägarna sedan många år och står även bakom strandrensning, valborgsmässobål, midsommarfirande och julgranständning. Det finns en lokal kallad ”Byahoddan” nere vid hamnen där byalaget håller sina möten och det finns också badbryggor som Byalaget ansvarar för och underhåller.

Byalaget ska dessutom arbeta mot följande mål:

  • Tillgång till ändamålsenliga, kollektiva färdmedel till och från Skåre
  • En aktiv barn- och ungdomsverksamhet
  • En trafiksäker cykelväg till Trelleborg
  • Påverka kommunens utbyggnadsplaner för Skåre-området
  • Via Byarådet vara en kommunal remissinstans för beslut som rör bygden
  • Hålla oss uppdaterade i miljöfrågor
  • Genom historiegruppen dokumentera Skåres historia

Det finns alltid plats för dig som vill engagera dig i en aktivitet eller speciell fråga. Ta kontakt med någon i styrelsen eller skicka mejl till info@skarebyalag.se

Vill du delta i Skåres aktiviteter men du bor inte i Skåre? Bli stödmedlem och anmäl dig via byalag@skarefiskelage.se så får du snabb bekräftelse. Kostnad 275kr per år som betalas med fördel in på vårt bankgiro: 5849-9872

Byalagets Org. Nummer: 802461-7873

 

 

    512996-0

 

 

123 644 7213