Styrelse Skåre Swim Club

Styrelse i Skåre Swim Club

Ordförande: Mikael Andersson

Sekreterare : Adam Olsson

Kassör: Kicki Eriksson

Kontakta föreningen via Kicki på telefon 0708-437727  alt. e-post på eriksson-kicki@live.se

—————————————————————————————————

Stöd gärna vår förening;

Medlemsavgift/familj       300:-/år

Enskild och stödmedlem 150:-/år         Bg: 636-2156