Skåres Föreningar

Skåre har fyra aktiva föreningar och ett samverkansråd.

Denna sida (skarefiskelage.se) skall vara plattformen för deras kommunikation ut mot medlemmar och intressenter i Skåre med omnejd.

De fyra föreningar är

Skåre Byalag – Ordförande Alf Olsson – Mer info här

Båtklubben – Ordförande (tf.) Kenneth Lundgren – Mer info här

Fiskeföreningen – Ordförande – Hans Ekström – Mer info här 

Skåre Swim Club – Ordförande Kicki Eriksson – Mer info här