Medlemskap

Medlemskap i Skåre Båtklubb kan erhållas av envar som ansluter sig till klubbens ändamål. Ansökan om medlemskap skall ske till styrelsen styrelsen@skarebatklubb.se som beslutar om antagning av ny medlem. En ansökan om medlemskap, enskild medlem eller familjemedlemskap, innebär att man ansluter sig till klubbens stadgar och accepterar klubbens rutiner för hantering av personuppgifter – GDPR.

Medlemmar indelas i följande kategorier: 

  • Enskild medlem
  • Familjemedlemmar, boende på samma adress som medlem
  • Hedersmedlem

Medlemsavgifterna för 2023 är följande:

Enskild medlem: 300 kr
Familjemedlemskap: 400 kr
Enskild medlem under 21 år: 100 kr
   

Skåre Båtklubb har bankgiro 306-4342 och swishnummer 1231187129.