Klubbens segeljollar

I dag har klubben tre segeljollar. En blå segeljolle, av okänt fabrikat, syns på bilden nedan. Vi har under vintern också köpt in två begagnade C-55 jollar som kommer att bli segelklara till säsongen 2022. Efter en namntävling har C-55 jollarna tilldelats namnen HOPPE och TOSSA. Den blå jollen heter Victory.

Den blå jollen klarar tryggt tre vuxna personer

Regler vid lån av jollarna

  • Segeljolle får lånas av alla medlemmar som gått SBK seglingskurs eller som på annat sätt visat för styrelsen att de kan hantera jollen. Enklast är att kontakta sekreteraren på mobilnummer 0704-612792.
  • Vid segling ska man vara minst två och maximalt fyra personer, varav minst en ska vara medlem.
  • Flytväst ska alltid bäras av alla i jollen.
  • Minst en mobiltelefon i vattentätt fodral skall medföras i jollen.
  • Segling får tills vidare bara ske när medelvinden är mindre än 7 m/s.
  • Jollarna är försäkrade hos Svenska Sjö. Låntagaren får stå för självrisken vid en eventuell olycka som kräver att försäkringsbolaget blandas in.
  • Eventuella skador eller brister på jollen rapporteras snarast till Allan Dittrich (mobil 070 537 5772)

Bokning av en jolle


De som är intresserade av att låna en jolle rekommenderas att gå med i Whats App-gruppen ”Skåreseglare” som hanteras av Allan Dittrich med mobilnummer 070 537 5772. I gruppen kan man sedan publicera att man vill nyttja jollen en viss dag, eller så kan man fråga om någon vill vara med och segla en viss dag.

För de som inte har Whats App eller inte vill ha Whats App går det också att boka en jolle genom att sätta upp sig på en bokningslista i klubbhuset. Då måste man också skicka ett sms till Allan och meddela vilken dag och vilken jolle man bokat.