Historik

Skåre Båtklubb har gått igenom flera faser under sin snart 50-åriga historia. I dag är det återigen en vital klubb med många aktiviteter och ett klubbhus för möten, navigationsutbildningar, föredrag, event och kalas. Därtill har klubben från sommaren 2021 tillgång till en nyrenoverad hamn med el och vatten på pirarna, gästplatser med långsides förtöjning och Wi-Fi som når längst ut på pirarmarna.

Fiskebåten Carla sedd från klubbhuset

Vid slutet av 1960- och början av 1970-talet expanderade Skåre fiskeläge västerut vilket ökade befolkningen och sänkte medelåldern i byn kraftigt. Initiativet till båtklubben togs av några entusiastiska unga nybyggarfamiljer som inte tyckte att det räckte med att bygga hus, bilda familj och göra karriär utan började fundera på vad man skulle göra på fritiden. Det resulterade i att de grundade Skåre Båtklubb den 5 juni 1974.

Efter en blygsam start växte intresset och medlemsantalet snabbt. Klubbens lilla hodda blev för liten och man fattade beslutet att bygga nytt. Det nya klubbhuset byggdes med hjälp av lån, frivilligarbete och donationer och stod färdigt 1978.

Båtklubbens Lars Göran Canerholm fick ta emot presenter av kommunfullmäktiges ordförande P O Håkansson och hamndirektionens ordförande Arne Dahlman

En ungdomssektion med jolleseglingar bildades, eskaderseglingar organiserades och tisdagstävlingar blev ett nöje och skådespel för hela byn. Klubben hade vind i seglen och var som störst i slutet av 1980-talet med cirka 120 medlemmar och nästan 40 båtar i olika storlekar – allt från jollar till 36 fots segelbåtar, samt den imponerande 60 fot långa motoryachten ”M/S Ingrid”.

Motoryachten M/S Ingrid förtöjd
Midsommarfest i båtklubben

Men tiderna förändrades och medlemmarna blev äldre. Mot slutet av1990-talet väcktes intresset för andra aktiviteter som fick ersätta båtlivets strapatser och upplevelser. Många ungdomar som vuxit upp i sittbrunnar och kajutor flyttade hemifrån eller fick andra intressen. Medlemsantalet sjönk sakta men obönhörligt. Optimistjollarna som låg på land blev alltmer gistna, föräldrabåtarna såldes och under 2010-talet var medlemmarna blott ett 20-tal.

Skåre hamn sedd från väster

Nu skriver vi 2022 och medlemsantalet närmar sig 100 tack vare nya entusiaster som har ”förfångat till rors”. Klubbhuset har renoverats och är idag en modern lokal för utbildning, konferenser och trevliga samkväm. Året runt har vi utbildningar och föredrag i klubbens egen regi. Förarintyg, Kustskepparintyg samt ”Båtpraktik Dager och Mörker” har kunnat stämplas i deltagarnas Blå böcker.

Vid sjösättning och upptagning av båtarna i hamnen ställer vi upp med såväl goda råd som förtäring. Förutom service till medlemmarna, och även till gästande båtar, samverkar vi gärna med Sjöräddningen och andra organisationer som har med sjölivet att göra.

Livet i byn förändras och Skåre Båtklubb håller jämna steg för att verka för att Skåre alltid ska vara en trygg och välkomnande hamn.