Miljögruppen

Miljögruppen arbetar för att värna om och utveckla miljön såväl på Skåre Fiskeläge som i havet utanför. Gruppen har en löpande kontakt med berörda myndigheter och institutioner.

Kontaktperson: Agneta Renström tfn.0706 931839

Läs mer om Skåres unika miljö här