Föreningssamverkan

Verksamhetsrådet Skåre Hamn är ett samverkansorgan mellan Skåre Fiskarförening, Skåre Båtklubb och Byalaget för att ta upp gemensamma frågor med Trelleborgs Kommun. Mötesfrekvens 6-8 ggr per år

Kontaktperson: Alf Olsson 0730 354833

 

Miljögruppen arbetar för att värna om och utveckla miljön såväl på Skåre Fiskeläge som i havet utanför. Gruppen har en löpande kontakt med berörda myndigheter och institutioner.

Kontaktperson: Agneta Renström tfn.0706 931839

 

Valborg firas varje år den 30 april på ängen i västra delen av fiskeläget. Bålet tänds vid strandkanten kl. 20.00 (om vädret tillåter). Från den 1 april kan grenar och ris från trädgården läggas på anvisad plats. Spontan sång brukar utbryta till vårens ära!

Kontaktperson: Johnny Andersson tfn. 0703 733904

 

Midsommarfirandet hålls på ängen vid lekplatsen i västra delen av fiskeläget. Klädsel av stången sker kl. 11.00* och dans kring stången kl. 15.00 till levande musik. Egen kaffekorg medtages. Firandet avslutas med brännboll för dem som vill kl. 20.30 på samma ställe.

*Viktigt att alla hjälps åt

Kontaktpersoner: Helene och Håkan Hansson tfn. 330442.

 

Vägunderhållet sker i byalagets egen regi med undantag för de asfalterade vägarna som kommunen har ansvar för. För att finansiera egna vägunderhållet debiterar byalaget en årlig avgift på 200:- per hushåll. För gemensam trevnad är det viktigt att respektive fastighets ägare tuktar träd och buskar för god sikt och framkomlighet samt i övrigt håller rent och snyggt framför egen fastighet.

Kontaktperson: Alf Olsson tfn. 0730 354833

 

Historiegruppen har i uppgift att dokumentera Skåre fiskeläges utveckling, från dåtid till nutid, i ord och bild. Gruppens arbete har resulterat i två böcker, ”Skåre – ett fiskeläge” som kom ut 2009 och ”Skåre – då och nu” 2011 samt två fotoutställningar 2010 0ch 2012 i Byahoddan och Båtklubbens hus. Foton från utställningarna förvaras i pärmar i Byahoddan som kommer att vara öppen dagligen sommaren 2013. Historiegruppen tar tacksamt emot foton och filmer från Skåre med omnejd för dokumentation.

Kontaktperson: Agneta Renström tfn.0706 931839

 

Föreläsningar/Trivselkvällar, ett initiativ som startade 2012, har som syfte att öka gemenskapen och stärka samhörigheten på Skåre. Träffarna skall både vara sociala, ha ett varierat program med t.ex. föredrag och andra gemensamma aktiviteter och där frågor gällande Skåre kan diskuteras och föras vidare till Byalagets Styrelse och verksamhetsrådet för Skåre hamn.

Träffarna är inplanerade att hållas första onsdagen i månaden kl. 19.00 i Båtklubbens lokal under vår och höst.

Kontaktperson: Elisabeth Mansell tfn.0708 670272