Christer Ekström i intervju kring fiskemuseet

Christer Ekström blev intervjuad av  Skåne Taltidning gällande synnerhet Skåres Fiskemuseeum och Skåre fiskeläge i allmänhet.

Länk till en .mp3 fil att ladda ner och sedan lyssna på hittar du här